Benzin.bg – гласът на България в Европа

1 юни, 2019
130 преглеждания

 

Benzin.bg – гласът на България в Европа

Benzin.bg – гласът на България в Европа

Benzin.bg – гласът на България в Европа

България има своя първи член в най–голямата европейска организация на петролните търговци! Това е компанията „Мотобул“ ЕАД, посредством проекта “Benzin.bg”.Организацията UPEI, която представлява в Европа близо 2 000 независими вносители и дистрибутори на нефтени продукти и деривати за секторите на транспорта и отоплението, приветства новия си пълноправен член – „Benzin.

bg“.UPEI обединява национални асоциации и доставчици от цяла Европа, като от 1962 г. се застъпва за равнопоставеност и лоялна конкуренция, за да се осигури достъпно, устойчиво и сигурно енергийно снабдяване на европейските потребители. Днес, в контекста на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии, UPEI и нейните членове също се справят с предизвикателствата за адаптиране на продуктовата гама и задоволяване на потребителското търсене чрез пазарно ориентирани решения.

“Benzin.bg” е първият независим български картов оператор за зареждане на горива от различни вериги бензиностанции. Раждайки се под шапката на „Еврохолд България“ ЕАД, в дъщерното му дружество „Мотобул“ ЕАД, проектът е пример за корпоративно предприемачество.Днес “Benzin.

bg” е един от най–големите търговци на горива на дребно в България, който разчита на търговия посредством карти. Продажбите му на месечна база надхвърлят 2 000 000 литра течни горива. Екипът на “Benzin.bg” е на средна възраст от 25 години, като членовете му са българи завърнали се от чужбина, с целта да развиват бизнес в страната.

Предвид постоянно променящите се пазарни условия, картите за отстъпки при зареждане на гориво, които “Benzin.bg” предлага, са добър инструмент за постигането на устойчиво и дългосрочно развитие.UPEI потвърждава новия си български член – „Benzin.bg” – чрез присъствието му на своя уебсайт, докато картовия оператор с най-доброто покритие в България затвърждава използването на най–добри практики на пазара и подбирането най–добри партньори, за да предложи качествена услуга на своите потребители.

Menu Title